VERSACE女士戒指

请注意我们标注的测量值均是以毫米从为单位,尺码对照表仅供参考。 所有尺码符合意大利标准。
尺寸 直径 英国尺码 美国尺码 (英寸)
11 16,30 MM K .43 IN
13 17,00 MM .51 IN
15 17,50 MM N .59 IN
17 18,00 MM .67 IN
19 18,80 MM .75 IN
21 19,50 MM X .83 IN
23 21,10 MM Z+1 .91 IN